ความเป็นมา :: สถานศึกษาในเครือข่าย :: สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ :: การปรังปรุงเปลี่ยนแปลง :: เว็บบอร์ดพูดคุย :: ติดต่อประกาศเปลี่ยนแปลงระบบ Update ของโปรแกรม RMS2007 และ RNET2007 ใหม่
ขอให้ Admin ทุกท่านที่ดูแลระบบ RMS2007 และ RNET2007 เปลี่ยนแปลง Path ของระบบ Update

ซึ่งอยู่ในไฟล์ config.php (ไฟล์นี้จะอยู่ใน Path นอกสุดของระบบ RMS2007 และ RNET2007)
ตัวอย่างเช่น หากระบบ RMS2007 อยู่ใน Path /var/www/html ไฟล์ config.php ก็จะอยู่ใน Path นี้เช่นกัน
ให้แก้ไขไฟล์ด้วยคำสั่ง vi หรือจะดาวน์โหลดไฟล์ลงมาแล้วใช้ notepad แก้ไข ก็ได้
จากเดิม
$server = 'http://203.172.175.36/rms/update';

ให้แก้ไขเป็น
$server = 'http://rms.cstc.ac.th/rms/update';
หรือ
$server = 'http://203.172.175.190/rms/update';

*** สำหรับ Update ใหม่ มีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมามากมาย
ทั้งระบบรูดบัตรผ่านหน้าเว็บ ทั้งครู และนักเรียน
ระบบ POLL ฯลฯ
ทีมงานขอขอบคุณสถานศึกษาทุกสถานศึกษา และ Admin ทุกท่านที่ใช้งานระบบอย่างจริงจัง เรายังพัฒนาให้ชาวอาชีวะใช้งานต่อไปเรื่อยๆ ไม่ต้องห่วง เบอร์โทรศัพท์เดิม และอีเมล์เดิมที่เคยให้ไว้ ยังคง Support อยู่เสมอ

 

• วิทยาลัยกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
• วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
• วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
• วิทยาลัยการอาชีพกันตัง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
• วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
• วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
• วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
• วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพแกลง
• วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
• วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
• วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
• วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
• วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
• วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
• วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
• วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
• วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพไชยา [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพเซกา
• วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
• วิทยาลัยการอาชีพตรัง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
• วิทยาลัยการอาชีพตากใบ
• วิทยาลัยการอาชีพเถิน [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
• วิทยาลัยการอาชีพเทิง
• วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
• วิทยาลัยการอาชีพนครไทย [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพนครนายก [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพนางรอง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
• วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
• วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
• วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
• วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
• วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
• วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
• วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
• วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
• วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
• วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
• วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
• วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
• วิทยาลัยการอาชีพบ้านไร่
• วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
• วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
• วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
• วิทยาลัยการอาชีพเบตง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
• วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
• วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
• วิทยาลัยการอาชีพปัว
• วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
• วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
• วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
• วิทยาลัยการอาชีพฝาง
• วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
• วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
• วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
• วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
• วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพพล
• วิทยาลัยการอาชีพพานทอง
• วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
• วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
• วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
• วิทยาลัยการอาชีพโพทะเล
• วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
• วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
• วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
• วิทยาลัยการอาชีพรามัน
• วิทยาลัยการอาชีพลอง
• วิทยาลัยการอาชีพละงู [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
• วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
• วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
• วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
• วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
• วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
• วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพวิเศษไชยชาญ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
• วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
• วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
• วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
• วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
• วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพสตึก [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
• วิทยาลัยการอาชีพสอง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
• วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
• วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
• วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
• วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพเสนา [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
• วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
• วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
• วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
• วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
• วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
• วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
• วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
• วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี [RMS]
• วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี [RMS]
• วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
• วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
• วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
• วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
• วิทยาลัยเทคนิคเขาวง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
• วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคชุมพร [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
• วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคตรัง
• วิทยาลัยเทคนิคตราด
• วิทยาลัยเทคนิคถลาง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคนครนายก [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
• วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
• วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
• วิทยาลัยเทคนิคน่าน [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
• วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
• วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
• วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
• วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
• วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
• วิทยาลัยเทคนิคพะเยา [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคพังงา
• วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง2 [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
• วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
• วิทยาลัยเทคนิคแพร่
• วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
• วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคยโสธร [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคยะลา [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคระนอง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคระยอง
• วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
• วิทยาลัยเทคนิคลำปาง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
• วิทยาลัยเทคนิคเลย [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
• วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสตูล [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
• วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
• วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
• วิทยาลัยเทคนิคสิชล
• วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
• วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
• วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
• วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
• วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
• วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
• วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
• วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ [RMS]
• วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
• วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี [RMS]
• วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช [RMS]
• วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
• วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย [RMS]
• วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ [RMS]
• วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
• วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
• วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
• วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ [RMS]
• วิทยาลัยประมงปัตตานี
• วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน [RMS]
• วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
• วิทยาลัยพณิชยการบางนา [RMS]
• วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย [RMS]
• วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ [RMS]
• วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
• วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น
• วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
• วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
• วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
• วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
• วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
• วิทยาลัยสารพัดช่างตาก [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
• วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
• วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
• วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
• วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส
• วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
• วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
• วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
• วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
• วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
• วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
• วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
• วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
• วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
• วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
• วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
• วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
• วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ [RMS]
• วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
• วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
• วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ [RMS]
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ [RMS]
• ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร [RMS]


*** ชื่อสถานศึกษาสีแดง คือสถานศึกษาที่ ยังไม่ได้ติดตั้งระบบ รอการติดตั้งระบบ RMS2007 หรือ ติดตั้งแล้วแต่ยังไม่ถูก Activate Account สำหรับวิทยาลัยที่ติดตั้งแล้วแต่ยังไม่ถูก Activate ขอความกรุณาอีเมล์มาแจ้ง Activate ที่อีเมล์ vecsupport@hotmail.com

ทางทีมงานขอนั่งยัน นอนยันว่า Software RMS2007 นั้น แจกฟรี หากจะมีค่าใช้จ่ายก็เป็นเพียงค่าวิทยากรเท่านั้น พบเห็นสิ่งไม่ชอบมาพากล โปรดแจ้ง 081-3591931